دسته: لزوم داشتن رابطه پیش از ازدواج

پشت درهای بسته

«لزوم داشتن رابطه پیش از ازدواج»

سحرگاه

‎هنوز رابطه قبل از ازدواج در ایران نامتعارف است. هنوز خانواده‌ها قدرت پذیرش اینکه دخترشان با پسری قبل از ازدواج بخوابد را ندارند. هنوز دخترانی هستند که نگران بکارت‌شان هستند و می‌ترسند از اینکه بکارت‌شان را از دست بدهند. از قیصر تا امروز، تفکر ما هیچ تفاوتی نکرده. هنوز وقتی بکارت دختری لکه‌دار می‌شود، فرمان‌ها و قیصرها دنبال برادران آب منگل می‌گردند تا انتقام بگیرند.

‎صحبت از رابطه قبل از ازدواج، صحبت از درهای بسته است. صحبت از عریانی‌های یواشکی‌ست، و هیچ تضمینی برای لزوم یا عدم لزوم ارتباط قبل از ازدواج نیست. اینکه خانم ایکس چرا باید با آقای ایگرگ قبل از ازدواج بخوابد و اگر بخوابد زندگی خوبی خواهند داشت، و خوشبخت خواهند شد، و بچه‌های ترگل ورگلی خواهند داشت، و زن با چای در دست و دامن گل‌گلی هر روز منتظر شوهرش خواهند ماند. که اینها هیچ کدام به رابطه قبل از ازدواج ربطی ندارد.

‎ارتباط قبل از ازدواج، صرفا یک بازیگوشی مطلق است. یک کشف است. کشف عریانی، کشف لذت، کشف ارتباط. و هیچ رابطه بعد از ازدواجی آن لذت را نخواهد داشت. ارتباط قبل از ازدواج مثل یواشکی خوردن چیزی‌ست. مزه دارد. کیف دارد. ترس دارد. دل‌لرزه دارد. اما شیرین است. و هیچ وقت تکرار نمی‌شود.

‎کاش هیچ رابطه قبل از ازدواجی به ازدواج منتهی نشود. اینکه فکر کنی این لذت را با همین آدم هر روز و هر روز تجربه خواهی کرد، معادله‌ی دو سر باخت است، دلیلش را هم نمی‌دانم. فقط می‌دانم ازدواج یعنی به لجن کشیدن همان لذت، همان عشق.

‎تو گویی آن لذت هر روز تکرار می‌شود . زهی خیال باطل…