دل سودازده‌ام را به حبیبم دادی

«فضای شخصی، حریم خصوصی»

بعد از ظهر

هر انسانی احتیاج داره که یک زمانی رو فقط واسه خودش داشته باشه و یک جایی که مال خودش و تنهایی خودش باشه، و من هم بی‌نهایت محتاج داشتنشم که ندارم…

به هفته‌هایی که گذشته فکر می‌کنم، خیلی رشد کردم و بزرگ شدم و با قدرت، احساس می‌کنم خیلی مستقل شدم و انسان‌های اطرافم هم با حرف‌هاشون همینو بهم می‌گن. مادر دو بچه‌‌ام، شاغلم، خونه‌دارم و از صبح تا شب فقط بدو بدو می‌کنم و تلاش‌هام رو دنبال می‌کنم تا هر روز بزرگ‌تر بشم، اما گاهی یک دفعه دلم می‌خواد از همه‌شون فرار کنم، دلم می‌خواد هیچکدوم نباشم و فقط یک کوله بردارم و بزنم و برم و برم. تنهای تنها باشم و به نهار و شام فردا فکر نکنم، به اینکه خانواده همسر پشت سرم چیا می‌گن، به اینکه همسرم هم‌دلم نیست، به اینکه چطوری بچه‌ها رو به دندون بکشم و تر و خشک کنم، به اینکه طرح درس این هفته‌م چی باشه… گاهی چنان احساس خستگی می‌کنم که یک فضای شخصی برای خودم می‌خوام تا فقط و فقط من مال خودم باشم.

دو هفته پیش، فردای شبی که با همسرم بدترین دعوای تمام مدت زندگی زناشوییمون رو داشتیم، خواهرش ازم خواست تا با هم جایی بریم و من با احساس بغض و حقارت، احساس تنهایی مطلق و اینکه کسی قدردان کارهام نیست و پشیمونی از ازدواجم و راهی که اومدم، همراهش شدم. متاسفانه یا خوشبختانه کاری که داشت همون اول به نتیجه نرسید و بهم گفت اگه موافقید بریم یک کافه‌ای که تعریفش رو زیاد شنیدم. باز هم مثل عروسک کوکی قبول کردم و با هم رفتیم و چه خوب که رفتیم… از پله‌های یک خونه قدیمی پایین و پایین‌تر رفتم، خنکی، پوستم رو غلغلک می‌داد و بوی نم تمام من رو پر کرده بود. یه فضای دنج و رویایی که یک دفعه تمام وجودم خواست که برای همیشه همونجا می‌موندم. تا روی صندلی نشستم اشک‌هام سرازیر شد و انگار من متعلق به همینجا هستم و گمشده‌ای‌ام که به مقصد و خونه‌ش رسیده. من به آرامش سادگی اونجا احتیاج داشتم و تو گویی پناه من همین پناهگاهه…

خواهر همسرم تمام اون یکی دو ساعت سکوت کرد و من با اشک و آرامش و‌ موزیکی که از دستگاه پخش می‌شد رها شدم و جون تازه گرفتم.

Advertisements