اتاقی از آن خود

اشتغال زنان، فرار از روزمرگی یا مسئولیت مضاعف»

شبانگاه

بدون اینکه کسی زورم کرده باشد می‌دانستم که بعد از دیپلم باید بروم دانشگاه تا بتوانم وارد بازار کار شوم. داشتن شغل چیزی بود که اصلا به چرایش فکر نمی‌کردم، از نظر من هر آدمی باید شغلی می‌داشت تا بتواند مستقل زندگی کند. هرگز در خانه خودمان یا در میان اقوام نزدیک نشنیدم کسی بگوید زن یا دختر خونه‌اس یا زن مردم، همیشه کسی هست «خرجش» را بدهد پس شغل می‌خواهد چکار.

بعدها در محیط کار با زنانی آشنا شدم که دلیل کار کردنشان اصلا مشابه من نبود. بخاطر طبیعت کارم خانمی نبود که صرفا بخاطر فشار مالی «مجبور» به کار کردن باشد، بعضی‌هایشان بخاطر پرستیژ و مد بودن، بعضی بخاطر پیدا کردن دوست و هم‌صحبت و وقت‌گذرانی سر کار می‌آمدند و تعداد خیلی کمی شبیه من فکر می‌کردند. خانمی بود که از اول استخدامش دست به حقوقش نزده بود و همچنان به عنوان دختر خانه از پدرش پول می‌گرفت، خانم دیگری بلافاصله بعد از ازدواج استعفا داد و خانم دیگری که بعد از ازدواج دست به حقوقش نمی‌زد چون شوهرش وظیفه تامین مخارج زندگی را بر عهده داشت.

از طرف دیگر روسا و مدیران هم که معمولا آقا بودند زمان تقسیم مسئولیت‌ها یا زمان تعیین اضافه حقوق با این استدلال که خانم‌ها نه خیلی نیاز مالی دارند، نه شوق واقعی کار کردن، کمترین مسئولیت و اضافه حقوق سالانه را برای خانم‌ها منظور می‌کردند. این میان امثال من متضرر می‌شدیم که شغلمان برایمان جدی بود و البته که بخاطر اقلیت بودمان، اعتراضمان راه به جایی نمی‌برد. وقتی یک بار خیلی جدی اعتراض کردم که من مشابه همکار مرد، مسئولیت داشته‌ام و نه کمتر از او، بلکه بیشتر هم زحمت کشیده‌ام، مدیر بالاسری‌ام گفت: «ای بابا تو که الان ازدواج کردی، ول کن این حرفا رو، به زندگیت بچسب.»

دید غالب مبنی بر تحت تکفل بودن زنان و به رسمیت نشناختن استقلال آنها، هم از طرف مردان و هم زنانی که به هرحال، «حال» کار کردن و مستقل بودن و مسئولیت داشتن را ندارند، باعث شده هنوز در جامعه ما شغل یک زن خیلی جدی تلقی نشود و لزومی هم مگر در حال اضطرار مالی نداشته باشد و متاسفانه این طرز تلقی هم توسط مردان اعمال می‌شود هم زنان. همیشه یکی از مهمترین ابزار تسلط، قدرت مالی بوده و زنی که از نظر مالی مستقل باشد کمتر تن به کنترل می‌دهد ولی باز با این حال هنوز زنانی هستند که به قیمت تحت قیمومیت بودن، تن به پذیرش مسئولیت شاغل بودن ندهند.

Advertisements